Torres, Ester, Laboratori de Sanitat Vegetal, DARP, Generalitat de Catalunya, España