Petit, Albert, Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, Universitat de Barcelona, España